Plaça del Garitu. PD GARITA

La plaça de davant de la Garita, la barra central del Garitu, es converteix en una la pista de ball amb una selecció dels millors temes garitaires per aprofitar la nit. A les distàncies curtes, festa grossa!