Concurs Fotogràfic

Fotografia Festa Major de Cardedeu 2018’

Concurs #fmcardedeu18

Bases

 

La Biblioteca Marc de Vilalba en coordinació de FotoClic (Carrer de Baix, 10), la Regidoria de Cultura, el Museu-Arxiu Tomàs Balvey, el Restaurant Casum l’Olla, l’eco-restaurant Esbiosfera i la granja restaurant El Pla de la Calma estableixen, mitjançant les bases que a continuació es relacionen, els punts sobre els quals es regirà el concurs de fotografia “Festa Major de Cardedeu 2018” a la xarxa social Instagram: #fmcardedeu18

Objecte
El concurs de fotografia consisteix en la publicació de fotografies preses durant la celebració de la Festa Major 2018 de Cardedeu amb l’etiqueta #fmcardedeu18 a la xarxa social Instagram.

Durada del concurs
El concurs s’iniciarà el divendres 10 d’agost i acabarà el dimecres 15 d’agost. Les fotografies penjades a la xarxa Instagram abans o més tard d’aquestes dates no entraran a concurs.

Forma de participació
La convocatòria i les bases d’aquest concurs es publicaran a la pàgina web de la Festa Major (www.festamajorcardedeu.cat), al web de la Biblioteca de Cardedeu (www.bibliotecacardedeu.cat) i a la pàgina web de l’Ajuntament de Cardedeu (www.cardedeu.cat). Per a participar en el concurs s’haurà de tenir un compte a Instagram amb un perfil públic i respectar les condicions d’aquesta xarxa (http://instagram.com/legal/terms/)

Els participants hauran de:

 • Realitzar una, o més, fotografies de l’activitat i celebració de la Festa Major 2018.
 • Etiquetar la fotografia amb el tag #fmcardedeu18, sense perjudici d’altres etiquetes que l’autor de la fotografia vulgui incloure.
 • Publicar la foto a la xarxa Instagram, mitjançant el seu usuari.

No existeix limitació a la quantitat de fotografies per participant i no es tindran en compte les valoracions d’altres usuaris sobre les fotografies que hi participin.

La Regidoria de Cultura podrà pujar, durant el concurs, a la pàgina de la Festa Major (www.festamajorcardedeu.cat) les fotografies que cregui oportunes per a promoure’l.

Característiques de les fotografies

L’enviament d’imatges al concurs implica la confirmació respecte a cada imatge que:

 • Va ser feta a Cardedeu i durant la Festa Major 2018.
 • Va ser feta pel participant i és una obra original seva.
 • No té cap contingut ni material obscè, sexualment explícit, violent, ofensiu, incendiari o difamatori.
 • L’organització tindrà la facultat de rebutjar les fotografies i missatges que incompleixin les característiques anteriors, o que puguin ser ofensives contra persones, entitats o institucions.
 • L’organització queda exonerada, no fent-se responsable, respecte a l’incompliment del participant de qualsevol garantia en matèria de drets de la propietat intel·lectual, industrial o d’imatge, així com qualsevol responsabilitat que pogués derivar del compliment defectuós o incompliment per part dels participants del concurs de les bases presents.

Premis

S’estableixen tres premis:

1r. Premi:

 • Un abonament de 12 entrades al cinema Esbarjo de Cardedeu.
 • Dues entrades gratuïtes per a la Ruta Raspall que es farà dins la Diada Modernista el dia 7 oct. 2018
 • Reproducció impresa de 10 fotografies d’Instagram, triades pel guanyador, a l’establiment Fotoclic (Carrer de Baix, 10)
 • Un val per a dues persones per un sopar de menú entre setmana al eco-restaurant Esbiosfera (carrer Lluis Llibre 29)

2n premi:

 • Un abonament de 8 entrades per al Cinema Esbarjo de Cardedeu.
 • Reproducció impresa de 5 fotografies d’Instagram, triades pel guanyador, a l’establiment Fotoclic (Carrer de Baix, 10)
 • Un xec-regal per a un dinar (arròs mariner, especialtiat de la casa) per a dues persones al restaurant Casum l’Olla (Carrer dels Àngels, 4. -Al costat de la plaça de la Creu –Cardedeu-)

3r. Premi:

 • Un abonament de 4 entrades al Cinema Esbarjo de Cardedeu.
 • Reproducció impresa de 3 fotografies d’Instagram, triades pel guanyador, a l’establiment Fotoclic (Carrer de Baix, 10)
 • Un esmorzar per a dues persones a la granja El Melindro de Cardedeu (Plaça de l’esglèsia, 9. Cardedeu)

El concurs podrà quedar desert. Les fotografies premiades es publicaran al web de la Biblioteca Marc de Vilalba i de la Festa major a partir del dijous 16 d’agost. Els premis es podran recollir a la Biblioteca Marc de Vilalba a partir d’aquest mateix dia.

Condicions de participació

Podran participar en el concurs fotogràfic totes aquelles persones físiques majors de 13 anys que no hagin estat implicades en la definició i/o preparació d’aquest concurs. L’enviament d’una imatge al concurs no ha d’infringir els drets de reproducció ni cap altre dret de tercers.

Acceptació de les bases

La participació en el concurs suposa l’acceptació íntegra de totes les bases, així com la submissió expressa a les decisions interpretatives que en realitzi el Jurat.

Comitè organitzador i jurat

Els membres del jurat han estat seleccionats per l’Ajuntament de Cardedeu i estarà format per:

Lluïsa Ortega, propietària de l’estudi de fotografia Fotoclic
Maria López, directora de Radio Televisió Cardedeu
En David Ruano, fotògraf internacional
Pilar Ors, il·lustradora, muralista i membre de la Colla Bastonera

En la seva deliberació valorarà:

 • La representativitat de la festa, també els aspectes insòlits de la mateixa
 • La qualitat d’imatge instantània i caçada al moment
 • La qualitat de la imatge presentada
 • La originalitat de la imatge presentada

Les decisions preses per aquest Jurat seran inapel·lables.

Selecció de propostes guanyadores

El llistat de guanyadors es publicarà al perfil d’Instagram de @bibliocardedeu,  al web i Facebook de la Biblioteca de Cardedeu (www.bibliotecacardedeu.cat; facebook.com/bibliotecardedeu).

Propietat intel∙lectual i industrial

El participants cedeixen expressament a l’Ajuntament de Cardedeu, sense exclusivitat i sense limitació temporal, el permís d’explotació de les propostes que s’hagin presentat en el concurs, de conformitat amb la vigent llei de propietat intel∙lectual, inclosa la seva explotació a la xarxa d’Internet, amb finalitats promocionals, comercials i/o publicitàries o d’anàloga naturalesa pròpies de l’Ajuntament de Cardedeu.