BAN de foc

ACTES DE FOC

BAN DE FOC I ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR

Durant els dies de Festa Major, entre l’11 i el 15 d’agost, tindran lloc activitats en què el foc, la pólvora i altres elements de la Cultura Popular són els protagonistes:

Dia 11/08/21 – 19 h
Galejada d’Inici a càrrec de la Colla de Trabucaires de Cardedeu

Dia 11/08/21 – 20.15 h
Lluïment de foc del No Seguici de Festa Major a càrrec de les Colles de Diables i Dimonis de Cardedeu
Pl. de Joan  Alsina

Dia 11/08/21 – 21.30 h
Ball del Verro, Ball de Figures i Carretillada
A càrrec dels Diables de Cardedeu
Pl. de Joan Alsina

Dia 13/08/21 – 22 h
Carretillada Jove + Espectacle de foc
A càrrec dels Diables de Cardedeu
Pl. De Sant Joan

Dia 14/08/21 – 21 h
Carretillada Infantil
A càrrec dels Dimonis de Cardedeu
Pl. De Sant Joan

Dia 15/08/21 – 7 h
Despertades a càrrec de la Colla de Trabucaires de Cardedeu

Dia 15/08/21 – 12 h
Entremesos del 15
Pl. de Sant Joan

Dia 15/08/21 – 18 h
Petits Entremesos del 15
Pl. de Sant Joan

Per aquest motiu, i agraint d’antuvi la vostra col·laboració, us informo d’una sèrie de mesures que cal que prengueu les
persones propietàries d’establiments, el veïnat en general i els espectadors, per tal de garantir la seguretat de les persones i dels béns, evitar conseqüències negatives i garantir el bon desenvolupament d’aquests actes de Cultura Popular:

Mesures per a comerciants i veïns

  1. Respecteu la limitació d’estacionament senyalitzada de les activitats.
  2. Els locals comercials i habitatges del perímetre de la Pl. de Sant Joan protegiu els aparadors i les vidrieres amb cartrons o paper d’embalar i tingueu les portes i finestres tancades, les persianes abaixades i els tendals recollits, evitant deixar roba estesa o altres elements tèxtils. Retireu també les taules, cadires, ombrel·les, jardineres i altres objectes situats a la via pública que pertanyin als vostres establiments, fins que hagi acabat l’activitat.

Mesures per als espectadors

  1. Respecteu en tot moment les indicacions dels serveis de seguretat ciutadana, voluntaris, entitats i altre personal de l’organització.
  2. Aquestes activitats es podran gaudir únicament amb reserva prèvia de localitat i el públic estarà disposat en cadires que col·locarà l’organització, haurà de portar mascareta durant tota l’activitat i mantenir la distància de seguretat.

L’incompliment d’aquesta ordre comportarà l’aplicació de les mesures pertinents.

L’organització adverteix les persones amb problemes d’oïda o sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, que adoptin mesures de precaució en els actes en què participin els trabucaires.

 

L’alcalde
Enric Olivé i Manté