Punt d’informació de la Festa Major 2022

Horaris del Punt d’informació:

Divendres 12 d’agost de 18 a 21 h
Dissabte 13 d’agost d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 21 h
Diumenge 14 d’agost d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 21 h
Dilluns 15 d’agost d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 21 h
Dimarts 16 d’agost d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 21 h

Notes:
La Comissió es reserva el dret d’alterar l’ordre de les activitats per causa de força major.
En cas de pluja, consulteu les modificacions a les xarxes socials.