Punt d’informació

De la Festa Major 2020 a Vil·la Paquita

Horaris del Punt d’informació:

Dijous de 9 a 14 h i de 18 a 20 h
Divendres d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Dissabte d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Diumenge d’11.30 a 13.30 h

Notes:
La Comissió es reserva el dret d’alterar l’ordre de les activitats per causa de força major.
En cas de pluja, consulteu les modificacions a les xarxes socials.