BAN de foc

ACTES DE FOC

BAN DE FOC I ACTIVITATS DE CULTURA POPULAR

Durant els dies de Festa Major, entre el 13 i el 16 d’agost, tindran lloc activitats en què el foc, la pólvora i altres elements de la Cultura Popular són els protagonistes:

Dia 13/08/20 – 19 h
Galejada d’Inici a càrrec de la Colla de Trabucaires de Cardedeu

Dia 13/08/20 – 19.30 h
Lluïment de foc del Seguici de Festa Major a càrrec de les Colles de Diables i Dimonis de Cardedeu
Pl. de Joan Alsina – Av. de la Mare de Déu del Pilar – Av. del Rei en Jaume – Ctra. de Dosrius – Pl. de la Llibertat

Dia 15/08/20 – 7 h
Despertades a càrrec de la Colla de Trabucaires de Cardedeu

Dia 15/08/20 – 12 h
Entremesos del 15
Pl. de Sant Joan

Dia 15/08/20 – 18 h
Entremesos del 15
Pl. de Joan Alsina

Per aquest motiu, i agraint d’antuvi la vostra col·laboració, us informo d’una sèrie de mesures que cal que prengueu les persones propietàries d’establiments, el veïnat en general i els espectadors, per tal de garantir la seguretat de les persones i dels béns, evitar conseqüències negatives i garantir el bon desenvolupament d’aquests actes de Cultura Popular:

Mesures per a comerciants i veïns
1. Respecteu la limitació d’estacionament senyalitzada al llarg dels itineraris de les activitats.
2. Els locals comercials i habitatges del perímetre de la Pl. de Sant Joan protegiu els aparadors i les vidrieres amb cartrons o paper d’embalar i tingueu les portes i finestres tancades, les persianes abaixades i els tendals recollits, evitant deixar roba estesa o altres elements tèxtils. Retireu també les taules, cadires, ombrel·les, jardineres i altres objectes situats a la via pública que pertanyin als vostres establiments, fins que hagi acabat l’activitat.

Mesures per als espectadors
1. Respecteu en tot moment les indicacions dels serveis de seguretat ciutadana, voluntaris, entitats i altre personal de l’organització.
2. Les activitats itinerants estan pensades principalment per ser gaudides des de terrasses, finestres i balcons.
3. Les activitats itinerants es podran gaudir des del carrer sempre i quant es faci des de les voreres, evitant l’aglomeració de persones i respectant les distàncies de seguretat i altre mesures sanitàries vigents en el moment de l’activitat.
4. No feu acompanyament de les activitats itinerants si no es poden garantir els punts anteriors i sobretot no envaïu sota cap concepte l’espai de la cercavila ni de les colles.
5. Les ballades dels Entremesos es podran gaudir únicament amb reserva prèvia de localitat i el públic estarà disposat en cadires que col·locarà l’organització, haurà de portar mascareta durant tota l’activitat i mantenir la distància de seguretat d’1,5m (o les mesures de seguretat sanitària que estiguin vigents en el moment de l’activitat).

L’incompliment d’aquesta ordre comportarà l’aplicació de les mesures pertinents.

L’organització adverteix les persones amb problemes d’oïda o sensibilitat auditiva, en especial la gent gran i els infants, que adoptin mesures de precaució en els actes en què participin els trabucaires.

L’alcalde
Enric Olivé i Manté