Punt d’informació

De la Festa Major 2021 a Vil·la Paquita

Horaris del Punt d’informació i reserva d’entrades:

Dimarts de 9 a 14 h
Dimecres de 9 a 14 h i de 18 a 20 h
Dijous de 9 a 14 h i de 18 a 20 h
Divendres d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Dissabte d’11.30 a 13.30 h i de 18 a 20 h
Diumenge d’11.30 a 13.30 h

Notes:
La Comissió es reserva el dret d’alterar l’ordre de les activitats per causa de força major.
En cas de pluja, consulteu les modificacions a les xarxes socials.

BAN D’ACTIVITATS DE FESTA MAJOR

Durant els dies de Festa Major, entre l’11 i 15 d’agost, tindran lloc activitats de cultura popular, escèniques i musicals per a les quals i en l’entorn sanitari provocat per la Covid-19 serà necessari disposar d’una sèrie de mesures que cal que prengueu els espectadors, per tal de garantir el desenvolupament segur d’aquests actes i evitar conseqüències negatives.

Mesures per als espectadors

  1. Compliu durant tota l’estada a l’espai de l’activitat amb les mesures sanitàries vigents en el moment de l’activitat i seguiu les indicacions dels serveis de seguretat ciutadana, voluntaris, membres de les entitats i altre personal de l’organització per al desenvolupament segur de les activitats.
  1. L’adquisició de les entrades de les activitats de Festa Major de Cardedeu 2021 suposa per part de l’espectador la declaració del coneixement de l’estat de pandèmia provocat per la Covid-19 i l’acceptació de les circumstàncies i riscos que es poden produir en una activitat de pública concurrència.

L’incompliment d’aquesta ordre comportarà l’aplicació de les mesures pertinents.

L’alcalde
Enric Olivé i Manté