Entrades

  • Només es podrà menjar i beure en els espais habilitats. No està permès fumar en els espais de festa major.
  • Les activitats incloses en aquest programa podrien veure’s alterades. Els canals de comunicació municipal informaran en cada moment dels canvis i incidències que es puguin produir.
  • Es recomana per l’assistència al concert  CLÁSSICA de FESTA MAJOR i pel REPARTIMENT de la PAELLA tenir preparat el QR de l’entrada per facilitar la seva validació.
  • Caldrà bescanviar l’entrada resultant de l’operació de compra amb una lectura QR dels tiquets de les VESPRADES i del SOPAR amb D.O EMPORDÀ  a la Garita de la plaça del Garitu a plaça de les Flors de Maig, abans de l’activitat. 

Vull Tiquets Vesprades amb Always Drinking Marching Band

Vull Tiquets paella de carn i peix

Vull Tiquets de la paella vegetariana

Vull Entrades Concert de Música Clàssica

Vull tiquets del Sopar amb D.O. Empordà